2011-2018

Mit samarbejde med unge kunstnere i Iran udvidedes til Azard Art Gallery, Tehran og i 2011 kuraterede jeg udstillingen ”From Iran” visende posters alle skabt af kunstnere og grafikere fra Studio Kargah, Tehran. Samme år viste jeg nye afsøgninger af maleriet samt nye tekstbaserede print på udstillingen ”Herfra hvor jeg står”- begge på B&K Projects. Endvidere skabte jeg omslag til digtsamlingen Schnelltrockende Fluid Aktion af Janus Kodal.

Det efterfølgende år startede jeg samarbejde m James Baird Gallery, Canada og påbegyndte værker til Udstillingen ”Birkemose, Brinch, Rohland” i 2013, hvor jeg tillige skrev kronikken ”Uforglemmelig Dag Markerede Dansk Punks Stjernestund” til Politiken, om W.S. Burroughs besøg i Danmark 30 år før, i 1983.

Baseret på et citat af Robert Louis Stevenson ”There are no foreign lands, only the traveller is foreign” brugte jeg det meste af næste år (2014-15) på i samarbejde med NGO’er i Ægypten og Udenrigsministeriets afdeling for kulturel udveksling, samt graffitti kunstnere i Tehran og Kabul at skabe en bro for forståelse af indvandrerproblematikker blandt unge i gymnasieklasser, hvor en stor procentdel er af anden etnisk herkomst. I dette introducerede jeg Instagram og brugen af mobilkameraet som instrumenter og en fællesnævner for opgaver der neutralt kan forklare blikkets forskellighed og det givende deri. Arbejdede sideløbende med nye arbejder på papir, bl.a. ”andre kunstneres selvportrætter”

Udstillingen ”Endeløse Løse Ender” i 2015 viste bl.a. billedet ”On The Bringing Home Of A Dead Child” bestående af 16 A4 fotokopier, som var en ny måde at bruge mediet som billedkunst.

Dette år genoptog jeg eksperimenter med fotografiet, og gennem 2016 arbejdede jeg med iPhonekamera som værktøj til frembringelse af serien ”Theoretical Girls And Some Dead Stills” – der med tilføjelsen ”An Introduction” i titlen blev vist et udvalg af hos Galleri Tom Christoffersen i 2017.

Ligeledes i 2016 deltog jeg i en gruppeudstilling ”Artists Books”, som bl.a. blev vist på Nivågårdsamlingen og viste værket ”Gloryhole Bible”

Samtidigt med arbejdet med Theoretical Girls And Some Dead Stills, arbejdede jeg med nye malerier 2016/2017

I Februar 2018 deltager jeg i gruppeudstillingen ”Cover” på Eks-Rummet.

 

Legater: bl.a. Arbejdslegat Statens Kunstfond 2012, 1986; van Gogh 1987; Aug. Schiøtt 1987; Europe Pr., Ostende 1990; samt ophold på Cité Des Arts, Paris.

Repræsenteret: Udover diverse private samlinger og udsmykninger, på Kgl. Danske Kobberstik Samling, Skive Kunstmuseum, Kastrupgaard Samlingen, Musee d´Art Decoratifs Paris, Bibliotheque Nationale de Paris.